Szkolenie okresowe (transport drogowy)

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy

Dział szkoleń:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa o transporcie drogowym (tj. Dz. U. nr 1990 z 2018 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 151 z 2017 r. tj.)
W celu wyznaczenia granicznego terminu kursu prosimy zapoznać się z tabelą terminów szkoleń okresowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:
Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do: W przypadku uzyskania po raz pierwszy kategorii
  dla kategorii D, D1 dla kategorii C, C1
10 września 2009 r. do 31.12.1980 r. -
10 września 2010 r. 01.01.1981-31.12.1990 r. do 31.12.1980 r.
10 września 2011 r. 01.01.1991-31.12.2000 r. 01.01.1981-31.12.1995 r.
10 września 2012 r. 01.01.2001-31.12.2005 r. 01.01.1996-31.12.2000 r.
10 września 2013 r. 01.01.2006-10.09.2008 r. 01.01.2001-31.12.2005 r.
10 września 2014 r. - 01.01.2006-10.09.2009 r.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:

  • 21 godz. zajęć - w ramach trzech modułów obowiązkowych;
  • 14 godz. zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Koszt szkolenia:

  •     koszt szkolenia okresowego wynosi 300 zł *

          * Dotyczy szkolenia metodą e-learningową.

             Dla grup min. 5 osobowych organizujemy również szkolenia w formie wykładów w cenie 450 zł/os.

 Kierowcy po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego obowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Numer konta:

Santander Bank Polska S.A.nr: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837