Cele i zadania rady

 Zadania na rok 2007

 1. Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego.
  1. Ponowienie deklaracji działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności jazdy rowerem i motorowerem.
  3. Organizacja w szkołach turniejów brd i motoryzacyjnych.
  4. Szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
  5. Zorganizowanie III konferencji edukacyjnej dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.
  6. Propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze przez takie podmioty jak policja, radio opolskie, PZM, Automobilklub Opolski, Kuratorium, szkoły i WORD.
 2. Działania zarządców dróg i policji na rzecz brd.
  1. Poprawa istniejących baz danych o zdarzeniach drogowych (wypadki, kolizje).
  2. Monitorowanie stanu brd i działań podejmowanych w zakresie infrastruktury drogowej.
  3. Wdrażanie audytu brd do programu Likwidacja Niebezpiecznych Miejsc na drogach.
  4. Opracowanie wytycznych organizacji i dokumentowania przeglądów dróg.
 3.     Sprawy organizacyjne i finansowe.
  1. Powołanie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za problematykę brd na różnych szczeblach wykonawczych administracji rządowej i samorządowej.
  2. Organizowanie plenarnych posiedzeń OWR BRD.
  3. Opracowanie planu wydatków finansowych na cele brd z środków WORD Opole.