Jak wygląda egzamin

Domyślna grafika

Egzamin składa się z:

  1. Egzaminu teoretycznego, przeprowadzonego za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego
  2. Egzaminu praktycznego, przeprowadzanego na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz.1206

 


Source URL: https://word.opole.pl/strona/egzaminy/127-jak-wyglada-egzamin