Sprawozdanie z działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok 2020

Dodane przez admin - śr., 30/12/2020 - 11:08

Kategoria

Na podstawie art. 140 j ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” proszę o przedłożenie sprawozdania za rok 2020 w zakresie:

  • realizacja zadań określonych w programach brd,
  • informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Formularz sprawozdawczy wraz z instrukcją wypełnienia są do pobrania ze strony internetowej: www.word.opole.pl ( zakładka OWR - BRD – aktualności).

W kolumnie C i D proszę wpisać koszt oraz źródła jego pozyskania.

W przypadku, gdy działanie nie było zrealizowane wpisać w kolumnie D powód braku realizacji.

Sprawozdanie proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wrbrd.opole.pl oraz potwierdzić na piśmie do dnia 22.01.2021 roku.

Sekretarz Rady

Dominik Grabowski