Przypominamy o śluzie przy głównym wejsciu do WORD Opole.

Dodane przez ktumulka - pon., 16/11/2020 - 09:57

Kategoria

Po wejściu do Ośrodka każda osoba zapisana w danym dniu na egzamin:

  • poddana zostaje pomiarowi temp. ciała, osoby u których 3 kolejne pomiary (w odstępach 5 min.) wskażą wartość powyżej 37,5 C nie mogą być dopuszczone do dalszych procedur i egzaminu,
  • dezynfekuje dłonie i zakłada rękawiczki ochronne. Osoby posiadające własne rękawiczki proszone są jedynie o dezynfekcję,
  • wypełnia i podpisuje oświadczenie, które oddaje egzaminatorowi przeprowadzającemu egzamin.

Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby zdające opuszczają Ośrodek wejściem głównym.

Osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów i ograniczeń sanitarnych oraz poleceń pracowników WORD nie będą obsługiwane i powinny opuścić teren Ośrodka