Od 10.11.2020r.– zmiana organizacji wejścia na teren WORD w Opolu oraz OT w Kędzierzynie-Koźlu!

Dodane przez dabrowski - pon., 09/11/2020 - 15:28

Kategoria

Od 10.11.2020r.– zmiana organizacji wejścia na teren WORD w Opolu oraz OT w Kędzierzynie-Koźlu!

Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu informuje, że w związku rozwijającą się sytuacją pandemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób zdających oraz pracowników WORD od dnia 10 listopada 2020 każda osoba zgłaszająca się na egzamin bezpośrednio po wejściu na teren Ośrodka będzie zobowiązana poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała (wykonywanemu w poszanowaniu prywatności osoby kontrolowanej, informacje o wynikach pomiaru nie będą rejestrowane, gromadzone ani przekazywane). Wyznaczony pracownik Ośrodka po wykonaniu pomiaru temperatury będzie przekazywał dalsze instrukcje dotyczące postępowania i zachowania związanego z obowiązującym reżimem sanitarnym (dezynfekcja dłoni, użycie rękawiczek, wypełnienie stosownego oświadczenia).

Osoby zdające prosimy o wchodzenie na teren Ośrodka przez główne wejście. Osoby, które pozostaną na zewnątrz i nie poddadzą się w/w procedurze nie będą mogły przystąpić do egzaminu!!! Wyjście na plac manewrowy odbywać się będzie w nowym, wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Informacja ta dotyczy również Oddziału Terenowego WORD w Kędzierzynie-Koźlu.

Przypominamy! Na terenie WORD w Opolu oraz OT Kędzierzyn-Koźle mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu lub uczestnicy kursów i szkoleń organizowanych przez WORD nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu lub kursu/szkolenia.