UWAGA!!

Dodane przez dabrowski - pon., 29/03/2021 - 14:50
Domyślna grafika

Kategoria

Uwaga! Dotyczy egzaminów praktycznych przeprowadzanych pojazdami ośrodków szkolenia kierowców. Przypominamy instruktorom, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora WORD Opole nr 2/2020 z dnia 27.02.2020r . wskazany przez osobę zdającą pojazd OSK powinien być, ze względów organizacyjnych podstawiony na plac manewrowy WORD Opole nie później niż 15 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Source URL: https://word.opole.pl/aktualnosc/ogloszenia-bok/255-uwaga