Skład osobowy

Skład osobowy Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W skład Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący
  • Członek Zarządu Województwa Opolskiego - Szymon Ogłaza
 2. I Zastępca Przewodniczącego
  • Wojewoda Opolski - Adrian Czubak
 3. II Zastępca Przewodniczącego
  • Opolski Wojewódzki Komendant Policji - Jarosław Kaleta
 4. Sekretarz Rady
  • WORD w Opolu - Dominik Grabowski

Członkowie Rady:

 1. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
  • Krzysztof Chmiel
 2. Z-ca Dyrektora Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  • Ireneusz Dyła
 3. przedstawiciel Wojewody Opolskiego
  • Małgorzata Kałuża-Swoboda
 4. przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
  • Wacław Ryszytyło
 5. przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty
  • Artur Zapała
 6. przedstawiciel Zarządu Województwa Opolskiego
  • Remigiusz Widera
 7. przedstawiciel Zarządów Powiatów
  • Małgorzata Tudaj
 8. przedstawiciel wójtów, burmistrzów
  • Andrzej Kasiura
 9. przedstawiciel Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
  • Piotr Boba
 10. przedstawiciel Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
  • Łukasz Olejnik
 11. przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  • Grzegorz Cebula
 12. przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu
  • Edward Kinder
 13. przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych
  • Arkadiusz Jagieło
 14. przedstawiciel Miasta Opola
  • Agnieszka Maślak
 15. przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
  • Paweł Kielar
 16. przedstawiciel Politechniki Opolskiej
  • Andrzej Augustynowicz
 17. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • Adam Kowalczyk
 18. przedstawiciel Fundacji "PRO-LEGE" w Opolu
  • Jan Broniewicz
 19. przedstawiciel Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  • Lesław Tomczak
 20. przedstawiciel Zarządu Okręgowego w Opolu Polskiego Związku Motorowego
  • Marek Pańka
 21. przedstawiciel Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Zbigniew Makowski
 22. przedstawiciel Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
  • Ireneusz Sołek
 23. przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu
  • Andrzej Rak
 24. przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Opolskiego
  • Norbert Barcz
 25. przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego
  • Tadeusz Jarmuziewicz

Source URL: http://word.opole.pl/strona/owr-brd-owr-brd/230-sklad-osobowy