Aktualności

Aktualna oferta szkoleń WORD Opole
18 kwietnia 2018

Szkolenie okresowe dla osób wykonujących transport drogowy

Koszt szkolenia okresowego metodą wykładową wynosi 450 zł

  • termin szkolenia wykładowego zostanie podany w miesiącu kwietniu

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia okresowego metodą e-learningu - koszt szkolenia wynosi 300 zł 

 

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Koszt szkolenia wynosi 250 zł

  •  18.04.2018 r. godz. 9.00

 

Szkolenie powodujące zmniejszenie liczby punktów karnych

Koszt szkolenia wynosi 300 zł

  • 07.05.2018 r. godz. 1530

Przeprowadzenie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszeń (min. 6 os.) 

 

Szkolenie dla kierowców przewożących towary niebzpieczne (ADR)

  • szkolenia ADR zostały wstrzymane do odwołania!!!

 

 

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Koszt kursu wynosi 400 zł

  • 04.05 - 05.05.2018 r. (piątek-sobota)

 

 

ZAPRASZAMY!!!